Header Image
Home / DIENSTEN / Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Jolien over ‘digitale geletterdheid’

“Steeds meer scholen voelen de behoefte om meer te gaan doen met digitale geletterdheid. Echter vinden ze het vaak lastig hoe ze dit moeten aanpakken en welke aanpak het best aansluit bij de visie, planning, leerkrachten en leerlingen van de school. Digitale geletterdheid is nog niet verplicht, maar de kans is zeer aannemelijke dat het vak digitale geletterdheid vanaf 2020 verplicht wordt op alle basisscholen in Nederland.”   

Wil jij als school aan de slag met digitale geletterdheid, mediawijsheid of social media?
Neem dan contact op met Edupos. Dan kunnen wij:

 • onderzoeken wat de ambities en doelstellingen zijn van uw school op het gebied van digitale geletterdheid;
 • met u kijken hoe digitale geletterdheid als doorlopende leerlijn kan worden opgenomen in het curriculum;
 • helpen met het organiseren van themadagen, projectdagen over digitale geletterdheid of mediawijsheid op uw school;
 • een workshop Social media in de klas voor leerkrachten verzorgen;
 • een workshop Vloggen of Social media in de klas voor leerlingen verzorgen.

Ja, ik wil graag meer weten over digitale geletterdheid of mediawijsheid  

 


Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is de combinatie van 4 digitale vaardigheden: ICT-vaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden

1 – Ict-(basis)vaardigheden

 • Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’):
 • Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware.
 • Het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware).
 • Het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten.
 • Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail).
 • Het op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten.

2 – Computational thinking

Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ict-technieken en -gereedschappen.

3 – Mediawijsheid

Mediawijsheid omvat de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Deze zijn onderverdeeld in:

Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren.
Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, je kunnen oriënteren binnen mediaomgevingen.
Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken.
Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

4 – Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie. Dit bestaat uit de volgende stappen:

 • Definiëren van het probleem.
 • Zoeken naar bronnen en informatie.
 • Selecteren van bronnen en informatie.
 • Verwerken van informatie.
 • Presenteren van informatie.

Bron: www.kennisnet.nl

Top