Home / Curriculumontwikkeling

Curriculumontwikkeling

Opdracht uitgevoerd voor Brede school Culemborg

Opdracht: schrijven van een vakwerkplan cultuuronderwijs (disciplines: theater, erfgoed, gezondheid en voeding, muziek, natuur en landschap, beeldend, media, techniek en duurzaamheid) voor het basisonderwijs
Actie: onderzoek cultuurdisciplines en leerlijnen, in samenspraak met vakdocenten een leerlijn opstellen
Resultaat: een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs (disciplines: theater, erfgoed, gezondheid en voeding, muziek, natuur en landschap, beeldend, media, techniek en duurzaamheid) voor het basisonderwijs waar vakdocenten zich mede-eigenaar van voelen

Opdracht uitgevoerd voor Driestar educatief

Opdracht: meewerken aan het schrijven van curriculumonderdelen voor de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs (onderdeel: generiek)
Actie: literatuuronderzoek, schrijven van toetsopdrachten, schrijven van beoordelingsformulieren, vormgeven van college-inhouden, schrijven van studiegids, materialen afstemmen met vakgroep
Resultaat: een doorgaande leerlijn voor jaar 1-3 rondom professionele identiteit

Opdracht: procesregisseur voor het ontwikkelen van de kerndoelen digitale geletterdheid voor het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.
Actie: als onafhankelijk procesregisseur stuurt en begeleidt Hanneke het proces om de kerndoelen van digitale geletterdheid te ontwikkelen voor basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Als procesregisseur geeft zij leiding aan het ontwikkelteam van leraren po/vo, vakexperts en curriculumexperts SLO. Ook is zij de spil tussen het ontwikkelteam en de advieskring met expert uit het werkveld.
Resultaat: kerndoelen voor het leergebied digitale geletterdheid (nog in ontwikkeling)

Bolletjes Edupos

Top