Home / PO-VO doorgaande lijn

PO-VO doorgaande lijn

Logo_OOK


Opdrachten uitgevoerd voor Stichting OOK

Opdracht: bevorderen van samenwerking tussen twee onderwijsorganisatie in het primair- en voortgezet onderwijs.
Actie: werkgroep begeleiden, een plan van aanpak maken en met alle docenten en medewerkers het plan uitvoeren in het werkveld.
Resultaat: vanuit een zelf gecreëerd, gezamenlijk draagvlak werken twee schoolorganisaties samen. Zij geven concreet invulling aan hun plannen, met plezier. Hun activiteiten zijn geborgd.

Opdracht: locatieleiders begeleiden bij het opstellen van het schoolplan.
Actie: organiseren van diverse bijeenkomsten, mensen meenemen in het proces en enthousiasmeren. Daarnaast sparringpartner zijn tijdens het opstellen van het schoolplan.
Resultaat: iedere school heeft een nieuw en effectief schoolplan.

Bolletjes Edupos

Top