Home / Unitonderwijs

Unitonderwijs

Home


Opdracht uitgevoerd voor basisschool De Masten (onderdeel KC Meerlaer)

Opdracht: het versterken van het unitonderwijs vanuit de onderwijskundige visie naar de dagelijkse onderwijspraktijk.
Actie: o.a. klassenbezoeken, (coach)gesprekken n.a.v. hulpvragen vanuit units en verzorgen van studiedagen.
Resultaat: een doorgaande duurzame ontwikkelingslijn in de verschillende units voor kinderen van 4 t/m 12 (13) jaar.

Bolletjes Edupos

Top