Home / Onderwijskundige begeleiding

Onderwijskundige begeleiding

De bronafbeelding bekijken


Opdracht uitgevoerd voor St. Josephschool Zanberg

Opdracht: uitvoeren van de onderwijskundige begeleiding voor het creëren van een doorgaande lijn voor het vak rekenen en het begeleiden bij het opzetten van een kindportfolio en gesprekkencyclus (directeur afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof)
Actie: klassenbezoeken, inrichten rijke leeromgeving rekenen met leerkrachten, coachen leerkrachten vanuit hulpvragen, werkgroep kindportfolio en gesprekkencyclus en implementatie.
Resultaat: een doorgaande lijn voor het vak rekenen en de implementatie van een kindportfolio en gesprekkencyclus. Dit is vastgelegd in kwaliteitskaarten.

 


Opdracht uitgevoerd voor IKC De Lei in Leimuiden

Opdracht: uitvoeren van de onderwijskundige begeleiding voor het creëren van een doorgaande lijn en het verhogen van de onderwijskwaliteit voor het vak rekenen in samenwerking met teamleden.
Actie: klassenbezoeken, samenwerking werkgroep rekenen, uitwerken rekendoelen groep 4 t/m 8, inrichting leeromgeving Snappet passend bij inrichten van het werken vanuit de leerlijnen rekenen.
Resultaat: een doorgaande lijn en het verhogen van de onderwijskwaliteit voor het vak rekenen.

 


Opdracht uitgevoerd voor Mariaschool in Eelde – interim intern begeleider

Opdracht: Hanneke is een schooljaar aangesteld als interim intern begeleider op de Mariaschool in Eelde. Samen met het team zijn we aan het werk met didactisch handelen, kwaliteitszorg en zicht op ontwikkeling. De uitdaging is het behalen van de referentieniveaus.
Actie: klassenbezoeken gericht op didactisch handelen, referentieniveaus 1S en doorgaande lijn bij rekenen, verbeterplan opstellen rekenen, verbeteren kwaliteitszorg, plan van aanpak voor het verhogen van de uitstroomniveaus passend bij de school op 1F/1S/2F (daarnaast uitgewerkt of de bovenbouwgroepen op koers liggen). Uitgangspunt is de visie van de school.
Resultaat: een doorgaande lijn voor het vak rekenen, verbeteren didactisch handelen, verbeteren uitstroomniveaus 1F/1S/2F. Geborgd in verbeterplannen en in kwaliteitskaarten.

Bolletjes Edupos

Top