Home / DIENSTEN / Unitonderwijs

Unitonderwijs

Wil je op jouw school starten met het werken vanuit units? Heb je voornemens om met meerdere groepen voor taal, rekenen of wereldoriëntatie groepsdoorbrekend te werken?

Edupos helpt door:

  • een visie op unitonderwijs samen met jou en jouw team te ontwerpen en te implementeren in de praktijk;
  • leerkrachten in de praktijk te begeleiden en coachen om de nieuwe manier van werken ‘eigen’ te maken.

Aanpak
Edupos werkt vanuit een persoonlijke aanpak en in overeenstemming met de directie en het team wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan de begeleiding tijdens studiedagen, uitwerken van de visie op unitonderwijs en coaching en begeleiding in de klas.

Expertise Edupos
Chantal en Saskia uit het team van Edupos beschikken over ervaringen uit de eigen onderwijspraktijk. Hierdoor weten zij goed wat een school nodig heeft, welke voordelen het werken in units hebben, maar ook welke valkuilen en onzekerheden het werken in units met zich mee kan brengen. Vanuit hun eigen (positieve) ervaringen kunnen zij jouw school hier goed bij helpen!

Blog unitonderwijs
Wil je alvast weten welke stappen jij kan zetten om van klassikaal onderwijs naar unitonderwijs te gaan? Lees dan hier ons blog.

Bolletjes Edupos

Top