Header Image
Home / DIENSTEN / Onderwijsconcepten

Onderwijsconcepten

Hanneke over ‘het verhaal achter het leren’:

“Op de Pabo lag de klemtoon op de praktische uitvoering in de klas. Ook het directe instructiemodel kwam voorbij en ik wilde – leergierig als ik ben – weten waarom dit een goede manier van lesgeven was. Een sluitend antwoord kreeg ik niet. Pas toen ik onderwijskunde studeerde, leerde ik hoe methodes ontstaan. En ook dat ze niet altijd en overal werken. Of ik een typische juf ben? Nee, ik ben meer geïnteresseerd in het verhaal achter het leren. Daar gaat een wereld voor me open die ik boeiend vind. Daar ben ik als een vis in het water.”

Wil jij op jouw school ook onderwijs geven vanuit een betekenisvolle visie? Of zelfs een eigen school starten of een frisse blik op je huidige visie of onderwijsconcept? Heb je voornemens om vanuit units te gaan werken? Of ben je op zoek naar een deskundig iemand om een verandertraject te begeleiden? Dan helpt Edupos jou graag!

Edupos helpt door:

  • nieuwe concepten of onderwijsvisie op te zetten en dit samen te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk;
  • de school origineel en persoonlijk te profileren, vanuit best practices;
  • de leerkrachten te laten groeien in didactisch handelen vanuit de visie van de school;
  • de school te laten groeien, in (onderwijs)kwaliteit en in kwantiteit.

Aanpak
Edupos werkt vanuit een persoonlijke aanpak. In overeenstemming met de directie en het team wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij staat, naast de vertaling van de visie naar de onderwijspraktijk, ook de onderwijskwaliteit en het didactisch handelen van leerkrachten centraal. Om dit te bereiken verzorgt Edupos de begeleiding tijdens studiedagen, uitwerken van de visie of onderwijsconcept, (tijdelijke) inzet van onderwijskundige begeleiding voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en didactisch handelen en coaching en begeleiding in de klas.

Edupos in de praktijk
Twee inspirerende voorbeelden waaraan Edupos haar bijdrage heeft geleverd:
Openbare Basisschool Villa Nova in Kampen www.obsvillanova.nl
IKC Hei & Bos in Hoenderloo heienbos.nl

Bolletjes Edupos

 


“Wat is Hanneke enthousiast! Ze straalt dit ten volle uit en dat geeft beweging. Het vernieuwende schoolconcept van Villa Nova vroeg om meer leerling gestuurd onderwijs. Dit heeft Hanneke uitgedacht en vormgegeven. Stap voor stap heeft ze grondig onderzocht welke houding of verandering er bij leerlingen en leerkrachten nodig is. Haar inbreng zorgde – naast inzicht en motivatie – ook voor een hoop plezier.”
Rudi Meulenbroek,
directeur bestuurder Stichting OOK

Rudi-1

Top