Header Image
Home / DIENSTEN / De Taalkist

De Taalkist

De Taalkist. 
Leren doe je met je hoofd, hart en handen, deze oude wijsheid is nog steeds heel actueel. Taal is het belangrijkste communicatiemiddel in het leven en communiceren is dé vaardigheid van de 21e eeuw. In de Taalkist zijn leren en taal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Taalkist is de manier om spelenderwijs taalvaardigheden te verwerven, spelen is immers taalbeleving. Door te spelen worden kinderen, naast samenwerken, uitgedaagd creatief, inventief en innovatief te zijn. Zij verwerven op speelse wijze onder andere nieuwe woorden en breiden hiermee hun woordenschat uit. Daarnaast worden kinderen op natuurlijk wijze uitgedaagd om

te blijven communiceren wanneer een begrip of vaardigheid nog moeilijk is, het maken van fouten is daardoor niet erg en al spelend, in een ontspannen situatie en leeromgeving, leert een kind hiervan.

Leerlijnen
Het inzetten van De Taalkist, naast de methode op school, biedt de mogelijkheid tot afwisselende, actieve en ondersteunende werkvormen. Het kan ingezet worden tijdens zelfstandig werken, een leercircuit of ter vervanging van taalactiviteiten uit de methode. De spellen in De Taalkist sluiten aan bij de kerndoelen en domeinen vanuit de leerlijnen.

Executieve Functies
Ook de executieve functies worden bij uitstek getraind, het spelen van spellen doet een beroep op de flexibiliteit van de kinderen, een spel verloopt soms anders dan verwacht, vooral wanneer het een opdracht is waar kinderen hun creatief denken trainen. Daarnaast wordt ook het werkgeheugen getraind door taakgerichte spellen, moet er gepland en georganiseerd worden door de tijdsdruk die een spel kan bevatten. Kinderen leren op hun beurt wachten en incasseren wanneer zij winnen of verliezen, de emotieregulering wordt spelenderwijs getraind.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@edupos.nl of rechtstreeks bestellen in onze webshop.

 

Top