Header Image
Home / DIENSTEN / Taal moet je doen

Taal moet je doen

Saskia vertelt over het belang van bewegend leren via taalonderwijs:

“Leren doe je met je hoofd, hart en handen, deze oude wijsheid is nog steeds heel actueel. Taal is het belangrijkste communicatiemiddel in het leven en communiceren is dé vaardigheid van de 21e eeuw. Wanneer je taal combineert met actief én bewegend leren heeft dit ook nog een gunstig effect op ons brein en de executieve functies. Een mooi win-winsituatie dus!“

Edupos is gespecialiseerd in bewegend leren via taalonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat dit wordt geïntegreerd in de dagelijkse schooldag, zodat er een dynamische schooldag ontstaat. Edupos helpt daarom scholen om dit actief en bewegend taalonderwijs te implementeren en een goed kwaliteitsbeleid te ontwikkelen.

Daarnaast inspireren wij leerkrachten wekelijks met lesinspiratie via onze Facebook groep “Taal moet je doen”, hebben wij een Taalkist speciaal voor de middenbouw ontwikkeld en verzorgen wij praktijkgerichte trainingen over bewegend en actief taalonderwijs. Daarnaast zorgen wij voor inspiratie en beweging in de scholen door het invullen van Themadagen via SLIM Personeelsbemiddeling (een hele dag met de kinderen gericht op Taal moet je doen). Kortom, een veelzijdig aanbod om jouw school in beweging te krijgen!

Taalkist

In de Taalkist zijn leren en taal onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Taalkist is de manier om spelenderwijs taalvaardigheden te verwerven, spelen is immers taalbeleving. Door te spelen worden kinderen, naast samenwerken, uitgedaagd creatief, inventief en innovatief te zijn. Zij verwerven op speelse wijze onder andere nieuwe woorden en breiden hiermee hun woordenschat uit. Daarnaast worden kinderen op natuurlijk wijze uitgedaagd om te blijven communiceren wanneer een begrip of vaardigheid nog moeilijk is, het maken van fouten is daardoor niet erg en al spelend, in een ontspannen situatie en leeromgeving, leert een kind hiervan.

 Op iedere school te gebruiken
Het inzetten van De Taalkist, naast de methode op school, biedt de mogelijkheid tot afwisselende, actieve en ondersteunende werkvormen. Het kan ingezet worden tijdens zelfstandig werken, een leercircuit of ter vervanging van taalactiviteiten uit de methode. De Taalkist bestaat uit 12 basisspellen inclusief lessuggesties en één lettermat (deze kun je ook los bestellen). Deze spellen  sluiten aan bij de kerndoelen en domeinen vanuit de leerlijnen voor de middenbouw.

Executieve Functies
Ook de executieve functies worden bij uitstek getraind, het spelen van spellen doet een beroep op de flexibiliteit van de kinderen, een spel verloopt soms anders dan verwacht, vooral wanneer het een opdracht is waar kinderen hun creatief denken trainen. Daarnaast wordt ook het werkgeheugen getraind door taakgerichte spellen, moet er gepland en georganiseerd worden door de tijdsdruk die een spel kan bevatten. Kinderen leren op hun beurt wachten en incasseren wanneer zij winnen of verliezen, de emotieregulering wordt spelenderwijs getraind.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@edupos.nl of rechtstreeks bestellen in onze webshop.

Top